Beleidsplan 2020-2022

Het doel bereiken wij met een vaste kern van activiteiten die de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink elk jaar uitoefent. Deze vaste kern bestaat uit de exploitatie van de molenwinkel, het geven van rondleidingen in de molen, de exploitatie van de ontvangstruimte het Muldershoes en het onderhouden van alle gebouwen.

Met uitzondering van specialistische onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen worden alle bovengenoemde activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers (bestuur en medewerkers). De beleidsregel is dat er geen bezoldiging voor de vrijwilligers is.

Met de exploitatie van de winkel en van de ontvangstruimte, het houden van rondleidingen worden inkomsten gegenereerd. Aanvullend worden financiële middelen geworven in de vorm van subsidies (bijv. SIM), inkomsten uit een vast bestand van donateurs en incidentele sponsoren, giften en schenkingen.

Alle inkomsten zijn primair bestemd voor het doel van de Stichting namelijk zorgen voor de instandhouding van de Molen van Buursink.

De financiële middelen voor het (groot) onderhoud van de Rijksmonumentale molen worden ingezet en uitgevoerd volgens een voor 6 jaren vastgesteld onderhoudsplan van de Monumentenwacht in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De huidige regeling is ingegaan per 2019.

Het specialistische (groot) onderhoud aan de Molen wordt volgens het onderhoudsplan van de Monumentenwacht uitbesteed aan de professionele molenmaker en rietdekker.

Naast de vaste kern van activiteiten kunnen er afhankelijk van de omstandigheden aanvullende activiteiten worden ingepland.

In dat kader is eind 2020 gestart met het verwerven van aanvullende financiële middelen om de ontvangstruimte het Muldershoes aan te passen aan de eisen van deze tijd. Afhankelijk van de te verwerven fondsen zal in 2021 gestart worden met de uitvoering ervan. Hiermee wil de Stichting de stap maken meer te gaan inzetten op educatie en presentatie met als doel kennis over te dragen over de functie van de molen in de maatschappij (verleden en heden).