Beleidsplan 2023-2025

Het doel van de Stichting t.w. het beheer, de instandhouding en exploitatie van de Rijks monumentale korenmolen de Hoop (ook genaamd de Molen van Buursink) te Markelo, is de leidraad voor het beleid waaraan ideeën en voorgenomen activiteiten worden/zijn getoetst. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is tevens aandacht te geven aan het proces en de rol in de maatschappij van de korenmolen o.a. door het geven van voorlichting en workshops.

Dit resulteert in een vaste kern van activiteiten die de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink elk jaar uitvoert. Deze vaste kern bestaat uit de exploitatie van de molenwinkel, het geven van rondleidingen in de molen, de exploitatie van de ontvangstruimte het Muldershoes.

Met uitzondering van specialistische onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen worden alle bovengenoemde activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers (bestuur en medewerkers).

Met de exploitatie van de winkel en van de ontvangstruimte, de rondleidingen en workshops worden inkomsten gegenereerd. Aanvullend worden financiële middelen geworven in de vorm van subsidies (bijv. SIM), inkomsten uit een vast bestand van donateurs en incidentele sponsoren, giften en schenkingen.

Alle inkomsten zijn primair bestemd voor het doel van de Stichting namelijk zorgen voor de instandhouding van de molen van Buursink.

De financiële middelen voor het (groot) onderhoud van de Rijk monumentale molen worden ingezet en uitgevoerd volgens een voor 6 jaren vastgesteld onderhoudsplan van de Monumentenwacht in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De huidige regeling is ingegaan per 2019.

Het specialistische (groot) onderhoud aan de Molen wordt volgens het onderhoudsplan van de Monumentenwacht uitbesteed aan de professionele molenmaker en rietdekker.

Naast de vaste kern activiteiten kunnen er afhankelijk van de omstandigheden aanvullende activiteiten worden ingepland.

De komende beleidsperiode zal speciale aandacht worden besteed aan de vernieuwing van presentatie van de molen als onderdeel van het agrarische leven in en rond Markelo. Hiermee zal de Stichting zich richten op educatie met als doel kennis over te dragen over de functie van de molen in de maatschappij (verleden en heden).

Voor het groot onderhoud staan in deze beleidsperiode de gedeeltelijke vervanging van houten delen van het wiekenkruis op de rol alsmede is een veiligheidsinspectie van de metalen roeden gepland.