De Stichting “de Vrienden van de Molen van Buursink”

Algemeen

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink is op 18 oktober 1988 opgericht door de toenmalige burgemeester van Markelo, dhr. Mr M.A.P. van Haersma Buma.

Na de eerste oprichtingswerkzaamheden is het bestuur van de Stichting in handen gekomen van een doorsnee van de betrokken bevolking van Markelo. Sinds de oprichting zijn er 20 bestuursleden betrokken (geweest) en momenteel is er nog 1 bestuurslid die vanaf 1989 als bestuurder actief is bij de Stichting.

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit tenminste 5 leden. Vertegenwoordiging van de Stichting is in handen van de voorzitter te samen met secretaris of penningmeester.

Het huidige bestuur:

Henk ter Welle, voorzitter
Wendeline Akkersdijk, secretaris
Henk Groothaar, penningmeester
Dini Hoevink, bestuurslid
vacature bestuurslid

Contact:

Secretariaat
Hogedijk 4
7475 PR Markelo
Email: st.vriendenmolenv.buursink@gmail.com
KvK, Bank en RSIN
Kvk: 41029937
Bank: IBAN NL09 RABO 0340 7435 30
RSIN (fiscaalnummer): 009737297
De stichting Vrienden van de Molen van Buursink heeft ANBI status
(d.w.z. dat giften aftrekbaar zijn bij inkomstenbelasting)

ANBI formulier en jaarrekening:

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekeningen 2012 tm 2014

Wilt U ook donateur worden?

Wilt U vrijwilliger worden?