Donateur worden

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat u als donateur mogelijk gebruik kunt maken van belastingvoordeel, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie daarover kunt u de site van de belastingdienst raadplegen. www.belastingdienst.nl
(U kunt ook een eenmalige donatie overmaken op bankrekening NL09 RABO 0340 7435 30 en dat elk jaar weer doen!)

Donateursformulier (formulier downloaden) invullen, printen, ondertekenen en zenden aan:

Secretariaat de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink
p/a Hogedijk 4,
7475PR Markelo

ANBI: Voorwaarden waaraan de stichting voldoet.

  • De Stichting zet zich (voor minstens 90%) in voor het algemeen belang.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De Stichting en de mensen die rechtstreeks erbij zijn, voldoen aan de door de belastingdienst gestelde integriteitseisen.
  • De bestuurders mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
  • De Stichting heeft niet meer vermogen dan nodig is voor het werk van de instelling.
  • Er is geen sprake van beloning voor bestuurders.
  • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
  • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • De Stichting voldoet aan de publicatie voorwaarden die vanaf 1 jan. 2014 gelden.