Donateur worden

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat u als donateur mogelijk gebruik kunt maken van belastingvoordeel, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie daarover kunt u de site van de belastingdienst raadplegen. www.belastingdienst.nl

Donateursformulier (formulier downloaden) invullen, printen, ondertekenen en zenden aan:

Secretariaat de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink
p/a Hogedijk 4,
7475PR Markelo

ANBI: Voorwaarden waaraan de stichting voldoet.

  • De Stichting zet zich (voor minstens 90%) in voor het algemeen belang.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De Stichting en de mensen die rechtstreeks erbij zijn, voldoen aan de door de belastingdienst gestelde integriteitseisen.
  • De bestuurders mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
  • De Stichting heeft niet meer vermogen dan nodig is voor het werk van de instelling.
  • Er is geen sprake van beloning voor bestuurders.
  • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
  • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • De Stichting voldoet aan de publicatie voorwaarden die vanaf 1 jan. 2014 gelden.