Geschiedenis van de Molen van Buursink
Hier zie je ook waar die naam vandaan komt.

Op 17 december 1835 wordt aan J. van Dam toestemming verleend een koren- en pelmolen te mogen plaatsen. De gebroeders Looman uit Deventer hebben toen binnen een jaar de molen “De Hoop” gebouwd.

Meer dan 60 jaar heeft de wind voor de aandrijving gezorgd. Tegen het einde van de 19e eeuw wordt een oliemotor als krachtbron toegevoegd.

In 1924 wordt een elektromotor in dienst gesteld. Vanaf die tijd gaat het met de onderhoudstoestand van de molen bergafwaarts. Daarom legde de toenmalige molenaar, Gerardus Buursink, de molen stil: stellingen en wieken waren te slecht geworden, zodat slopen de enige uitweg was.

Ruim een halve eeuw later werd het overleg over een mogelijke restauratie van de molen nogmaals tussen de burgemeester en de molenaar besproken.
Mr. M.A.P. van Haersma Buma en H.A.J. Schuurman waren het er samen over eens, dat een restauratie moest slagen. De molen moest in z’n oorspronkelijke staat hersteld worden om een stuk agrarische geschiedenis voor het nageslacht te behouden.

De realisatie van de restauratie lag in handen van molenbouwer Wintels uit Denekamp. In augustus 1991 was de restauratie voltooid en op 11 september van dat jaar is de molen officieel geopend.

Tijdens de restauratie werd in de molen een stengun met munitie uit de oorlogstijd gevonden, die door het verzet was verstopt. Na de oorlog werd dat wapen vergeten, tot het weer te voorschijn kwam, 45 jaar later! Helaas is deze stengun uit de molen gestolen.

De stichting “De Vrienden Van De Molen Van Buursink” stelt zich tot doel de molen van Buursink voor de volgende generaties te behouden. In het agrarische dorp Markelo hoort een agrarisch monument.


De Molenaars uit het verleden