Activiteitenverslag 2022

Ook in het jaar 2022 is de Molen van Buursink niet het volledige jaar geopend geweest als gevolg van de maatregelen rond corona.

In de normale situatie is de Molen van Buursink, haar winkel en ontvangstruimte in principe van dinsdag t/m zaterdag geopend. In de wintertijd houden wij de openingstijden in de ochtend en middag iets korter dan in de zomer.

De winkel is in 2022 maar een beperkte periode niet geopend geweest.

Voor de ontvangstruimte hebben wij de eerste 5 maanden van 2022 kunnen gebruiken om deze volledig opnieuw in te richten. Plafond en muren zijn aangepakt, elektrische installatie en bedrading is uitgebreid, de keuken is incl. de apparatuur geheel vervangen.

Dit is mogelijk gemaakt door de enorme inzet van de vrijwilligers (sloop oude situatie, aanpassen leidingwerken, kozijnen geschilderd, muren en plafond gesausd etc.) alsmede door de financiële bijdragen van o.a. Rabofonds Noord west Twente, Stichting 1819, Het Cultuurfonds, het Twents Noaberfonds. Op 11 september 2022 is het vernieuwde Muldershoes feestelijk in gebruik genomen.

Vrijwilligers hebben, gebruikmakend van de faciliteiten in de nieuwe keuken, enthousiast het bakken van koekjes en koeken opgepakt die in de molenwinkel gretig aftrek vinden.

Naast de werkzaamheden voor de vernieuwing van de ontvangstruimte hebben vrijwilligers weer diverse onderhoudswerkzaamheden aan de molen en bijgebouw uitgevoerd.