Activiteitenverslag 2020

Zoals elk jaar is de Molen van Buursink, haar winkel en ontvangstruimte in principe van dinsdag t/m zaterdag geopend. In de wintertijd houden wij de openingstijden in de ochtend en middag iets korter dan in de zomer.

Helaas zijn door het volgen van de coronamaatregelen beperkingen opgetreden in de opening van waardoor de inkomsten uit verkoop, rondleidingen, en met name exploitatie Muldershoes zijn teruggelopen.

Er zijn diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd conform onderhoudsplanning zoals schilderwerk, bitumen vervangen, rotte staanders vervangen.

Er is in het kader van de opstal verzekeringen een hertaxatie uitgevoerd.

Het bestuur heeft op basis van de vastgestelde project beschrijving voor het herinrichten van het Muldershoes de eerste aanvraag voor subsidie gedaan.