000
Het luiwerk, de hijsinrichting
001
Aandrijving luiwerk
002
Aandrijving luiwerk
003
Aandrijving luiwerk
004
Tandrad en pal
005
Lager achterzijde wiekenas
006
Vangmechanisme (remschoenen) om het grote tandwiel
007
Tandraderen, waarvan een op de koningspil en een op de wiekenas
008
Deel van de wiekenas
009
Pal, links op de achtergrond het voorste lager van de wiekenas
010
Deel van de vangcontructie, steen als gewicht, metalen strip en pen om vang vast te houden
011
Tandwielen op koningspil (links) en wiekenas (rechts) om de laatste vangblokken
012
Het onderste remblok van de vanginrichting
013
Het voorste lager van de wiekenas
014
De rollen waarop de kop van de molen rust
015
Een van de rollen waarop de kap kandraaien
016
Het achterste lager van de wiekenas
017
Molenaars op excursie
018
De pal, links, in de tanden van het tandwiel op de wiekenas
019
Het bovenste lager van de koningspil
020
Het voorste lager van de wiekenas
021
De aandrijving van het luiwerk
022
Het luiwerk. Het dunne touw is het hijstouw. Het dikke touw is voor het hijsen met handkracht
023
Het onderste lager van de koningspil
024
De aandrijving van het maalwerk
025
De aandrijving van het maalwerk. Links het rad van het maalwerk, rechts dat op de koningspil
026
De as van het maalwerk boven de opening waarin het graan tussen de stenen komt
027
Het maalwerk met op de voorgrand de hijsinrichting om de stenen te lichten
029
Het maalwerk met de inrichting voor de schudplank
030
De ezel, waarop het taatslager van de as van het maalwerk
031
Het afvullen van de meelzakken onder het maalwerk
032
Het onderste van de as van het maalwerk steunt in taatslager op de ezel