Het Privacybeleid van de Molen van Buursink

Algemeen

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink, eigenaar van de Molen van Buursink, respecteert de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website, afzenders aan haar email – adressen en andere betrokkenen.
Wij zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.
De persoonsgegevens zijn alleen voor eigen gebruik van de Stichting. Wij verkopen nooit gegevens aan derden.

Welke gegevens kan het betreffen en wat doen wij er mee

Gegevens van donateurs:
Voor het beheren en uitvoeren van de incasso van de bedragen die donateurs ons hebben toegezegd, zijn de gegevens (naam, adres en ibannummer) van de donateurs opgenomen in een bestand dat wordt gedeeld met onze bank voor de uitvoering van de incasso. Lees de privacyverklaring van uw bank hoe wordt omgegaan met uw gegevens in het bankverkeer.
De gegevens van donateurs worden niet langer bewaard dan nodig is om aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

Gegevens van bezoekers van de website www.molenvanbuursink.nl:
Op onze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Er worden geen cookies geplaatst.
Op de website is een Facebook knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door een code aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer wel een cookie.
Lees daarvoor de privacyverklaring van Facebook om te kunnen zien hoe zij omgaan met uw gegevens.

Gegevens van verzenders van e mails aan de emailadressen molenvanbuursink@kpnmail.nl en/of st.vriendenmolenv.buursink@gmail.com:
Persoonsgegevens die u ons in/met een mail zendt worden bewaard zolang als dat voor de beantwoording en afhandeling van de mail noodzakelijk is.

Recht op inzage, wijziging en klachten:
Hebt u een relatie met de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink dan kunt u ons schriftelijk verzoeken naar de mogelijkheid uw gegevens bij ons in te zien. Uiteraard kunt u schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen indien deze onjuist zijn of u de relatie wilt beëindigen.

Contact per email st.vriendenmolenv.buursink@gmail.com
Contact per post: Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink, secretariaat p/a Hogedijk 4, 7475PR Markelo

Aanpassen privacy beleid

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink behoudt zich tet recht voor dit privacy beleid aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.