De Stichting “de Vrienden van de Molen van Buursink”

Algemeen

De Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink is op 18 oktober 1988 opgericht door de toenmalige burgemeester van Markelo, dhr. Mr M.A.P. van Haersma Buma.

Na de eerste oprichtingswerkzaamheden is het bestuur van de Stichting in handen gekomen van een doorsnee van de betrokken bevolking van Markelo. Sinds de oprichting zijn er 25 bestuursleden betrokken (geweest) en momenteel is er nog 1 bestuurslid die vanaf 1989 als bestuurder actief is bij de Stichting.

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit tenminste 5 leden. Vertegenwoordiging van de Stichting is in handen van de voorzitter te samen met secretaris of penningmeester.

Het huidige bestuur:

Henk ter Welle, voorzitter
Wendeline Akkersdijk, secretaris
Henk Groothaar, penningmeester
Dini Hoevink, bestuurslid
vacature bestuurslid

Contact:

Secretariaat
Hogedijk 4
7475 PR Markelo
Email: st.vriendenmolenv.buursink@gmail.com
KvK, Bank en RSIN
Kvk: 41029937
Bank: IBAN NL09 RABO 0340 7435 30
RSIN (fiscaalnummer): 009737297
De stichting Vrienden van de Molen van Buursink heeft ANBI status
(d.w.z. dat giften aftrekbaar zijn bij inkomstenbelasting)

Doel en beleid

Het doel van de Stichting t.w. het beheer, de instandhouding en exploitatie van de rijksmonumentale korenmolen de Hoop te Markelo is tevens de leidraad waaraan alle ideeën en voorgenomen activiteiten worden/zijn getoetst.

Dat resulteert in een vaste kern van activiteiten, het beleid, die de Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink voor de komende jaren heeft vastgelegd en die jaarlijks worden ingevuld naar rato van beschikbare middelen in kapitaal en in menskracht.

Deze kern, het beleid, bestaat uit:

Het verwerven van financiële middelen in de vorm van subsidies, donaties, sponsoren, giften, schenkingen, inkomsten uit exploitatie van molen winkel en muldershoes, inkomsten uit deelname aan/organiseren van bijzondere evenementen.

De inzet van de financiële middelen voor het (groot) onderhoud van de rijksmonumentale molen volgens het vastgestelde onderhoudsplan van de Monumentenwacht in het kader van de BRIM.

De werkzaamheden, van zowel het bestuur als van de medewerkers die zorgen voor de molen als molenaar, voor molenwinkel, voor muldershoes en die zorgen voor het reguliere onderhoud aan de molen, worden verricht door vrijwilligers. De beleidsregel is dat er geen bezoldiging is.

Groot onderhoud en technisch specialistisch onderhoud wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven zoals rietdekkers, molenmakers etc.

Verslag activiteiten

Elk jaar, is de molen van Buursink alle weken geopend van di t/m za voor het geven van rondleidingen en voor de verkoop van molen-gerelateerde producten zoals meel, bloem, granen, zaden, natuurproducten zoals honing, grondstoffen voor de (moes) tuin en diervoeders.
In de rustigere perioden zoals in de winter zijn een aantal herstelwerkzaamheden door de vrijwilligers uitgevoerd.
In 2014 is een aanvang gemaakt met het aanpassen van de organisatie zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau met het doel kostenbesparing en inkomstenverbetering te bereiken.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekeningen 2012 tm 2014

Wilt U ook donateur worden?

Wilt U vrijwilliger worden?